Документи для проходження комплексної оцінки

22.01.2021

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки  розвитку дитини є одним із базових завдань діяльності кожного інклюзивно-ресурсного центру. Ініціювати її проведення можуть лише батьки або законні представники дитини. Сама оцінка не може проводитися примусово. 

Первинний прийом батьків проводить директор ІРЦ або уповноважені ним фахівці, які визначають попередні час і дату проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки та встановлюють наявність необхідних документів. До цього переліку входять: 

1. Заява на проходження комплексної оцінки  та Згода на обробку персональних даних, для особової справи дитини.

2. Документ, що посвідчує особу батьків або законних представників (оригінал паспорта для демонстрації фахівцю та надання його ксерокопії) для особової справи дитини.

3. Оригінал свідоцтва про народження дитини для демонстрації фахівцю і надання його ксерокопії для особистої справи дитини.

3. Заповнений витяг з картки розвитку дитини (Мед.форма 112) з загальними даними, діагнозами лікарів, що також вноситься до особової справи дитини.  

4. Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі наявності інвалідності) - також вноситься до особової справи дитини.

5. Заповнені анамнестичні дані про ранній розвиток дитини та відомості про родину.

6. У разі якщо дитина відвідує дошкільний чи шкільний заклад освіти необхідна психолого-педагогічна характеристика на дитину.

7. До переліку додаткових документів  входять наступні: 

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (за умови навчання ЗЗСО), малюнки, інші творчі роботи дитини.

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

- у разі попереднього проходження дитиною комплексної оцінки - ксерокопія Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, результати супроводу та моніторингу динаміки розвитку дитини.    

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ДИТИНИ - ЦЕ НЕ НАВІШУВАННЯ ЯРЛИКІВ ДИТИНІ, А ПОШУК ШЛЯХІВ ОПТИМАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ НЕЇ: ФАХІВЦІ, ВИЗНАЧИВШИ ЙОГО СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ, ЗАПРОПОНУЮТЬ ОПТИМАЛЬНУ ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ  ТА ПОРЕКОМЕНДУЮТЬ ПОТРІБНУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ДОПОМОГУ.