Кому надаються корекційно-розвиткові послуги в ІРЦ?

01.02.2021

В інклюзивно-ресурсному центрі №1 надаються корекційно-розвиткові послуги наступними фахівцями: 

- Вчителями-логопедами;

- Вчителями-дефектологами;

- Вчителем-реабілітологом;

- Практичними психологами.

Заняття організовуються з дітьми, які потребують корекційно-розвиткових послуг (відповідно до Висновку про комплексну оцінку) та не отримують відповідної допомоги в закладах освіти, які відвідують. 

Батьки подають директору ІРЦ відповідну заяву із зазначенням необхідних фахівців. Директор затверджує графік проведення занять фахівцями центру. 

Тривалість індивідуальних корекційних занять 20-25 хвилин, групових -  35-40 хвилин. Групи наповнюваністю два - шість дітей комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій, прописаних у Висновку ІРЦ.У своїй роботі з дітьми з особливими освітніми потребами насамперед ми виходимо з того, що діти мають значний потенціал розвитку, повноцінна реалізація якого залежить від адекватності побудови освітнього та корекційного процесів. Тому, дбаючи про корекцію психічного розвитку дитини, недостатньо навчати її того, що вона не зуміла зробити на уроці. В усіх випадках доводиться працювати над тими прогалинами в розвитку, які утворилися протягом дошкільного періоду, і тепер заважають їй успішно навчатися.