Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з 2 до 18 років 

01.02.2021

Проведення комплексної оцінки розвитку дитини - одне із завдань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (далі ІРЦ).

Комплексна оцінка розвитку проводиться з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини.

ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини. 

Документи, необхідні для проходження комплексної оцінки


1. Заява щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

2. Копії документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників.

3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4. Копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності).

5. Форма первинної облікової документації № 112/0 "Історія розвитку дитини", затвердженої МОЗ, у разі потреби - довідка від психіатра.

6. Психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти.

7. Згода на обробку персональних даних.

8. Попередні висновки ПМПК чи ІРЦ та рекомендації щодо проведення комплексної оцінки (у разі повторного звернення).

Напрямки проведення КО

Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов'язковою. 

Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

оцінка фізичного розвитку дитини;

оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

оцінка когнітивної сфери дитини;

оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

оцінка освітньої діяльності дитини.